Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Minnelijk afbetalingsplan

Wat is het?

Als u betalingsmoeilijkheden hebt en de invordering van uw schuld via dwangbevel wilt vermijden, kan de RSZ u een minnelijk afbetalingsplan toestaan. De RSZ bepaalt in overleg met u de afbetalingstermijn.

Hoe doet u een aanvraag?

Vraag een minnelijk afbetalingsplan aan via het aanvraagformulier op deze pagina. Een RSZ-medewerker contacteert u binnen de 2 werkdagen als er vragen of opmerkingen zijn over uw aanvraag. U kan een antwoord verwachten binnen de 10 werkdagen.

Wat zijn de voordelen van een minnelijk afbetalingsplan?

U kan uw schuld aflossen met maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt u de terugvordering via dwangbevel en de bijhorende nadelen, zoals gerechtskosten. Als u het plan naleeft, dan kunt u uw economische activiteiten normaal verderzetten. Het feit of u het plan naleeft, wordt in rekening gebracht bij:

  • de uitreiking van attesten inschrijving voor overheidsopdrachten, en
  • de analyse van de beslissingen die te nemen zijn over de inhoudingen op facturen.

Er wordt voor attesten over RSZ-schulden of voor de inhouding op facturen enkel rekening gehouden met minnelijke afbetalingsplannen en -modaliteiten toegekend bij vonnis op tegenspraak. Afbetalingstermijnen die de RSZ toekent als onderbreking van de tenuitvoerleggingsprocedures (administratieve akkoorden) gelden niet als formele afbetalingsmodaliteiten.

Houd er rekening mee dat het verkrijgen van uitstel van betaling u niet vrijstelt van sancties (bijdrageopslagen en intresten) die de wet voorschrijft bij laattijdige betaling van bijdragen.

U hebt er alle belang bij om de afbetalingstermijn en het aantal afbetalingen zo veel mogelijk te beperken. Er worden immers verwijlintresten aangerekend zolang er bijdragen verschuldigd zijn.

Energiecrisis: uitzonderlijke minnelijke afbetalingsplannen

Door de economische gevolgen van de energiecrisis past de RSZ zijn steun aan ondernemingen aan.

Uitzondering door de energiecrisis

U kan een minnelijk afbetalingsplan krijgen voor maximaal 24 maanden als u een gemotiveerde aanvraag indient waarin u bewijst dat de energiecrisis de betaling van uw socialezekerheidsbijdragen bemoeilijkt. De betalingsmodaliteiten worden aan uw mogelijkheden aangepast.

De RSZ kan dit plan met of zonder sanctie toekennen. De (eventuele) niet-toepassing van sancties is pas definitief verworven als het afbetalingsplan tot het einde nageleefd wordt.

Voor welke betalingen?

De maatregel is van toepassing op de volgende bijdragen:

  • de bijdrage 'jaarlijkse vakantie' voor het dienstjaar 2022,
  • het 3e en 4e kwartaal 2022, het 1e kwartaal 2023, en
  • bepaalde bijdragewijzigingen.

Voorbeelden van bewijselementen

U dient uw gemotiveerde aanvraag te vervolledigen met de nodige bewijzen. Enkele voorbeelden:

  • U kunt aantonen dat uw energiekosten ten minste 3% van de omzet bedragen;
  • Uw 3 meest recente tussentijdse energiefacturen zijn verdubbeld ten opzichte van de 3 overeenkomstige energiefacturen van het voorgaande jaar.

Formulier aanvraag minnelijk betalingsplan

Het formulier wordt geladen.

Als dit bericht zichtbaar blijft en het formulier niet verschijnt, probeer het dan later nog eens.

Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met het Contact Center via +32 2509 59 59, van maandag tot vrijdag, telkens van 8.30 tot 17.00 uur.