Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Minnelijk afbetalingsplan

Wat is het?

Indien u te kampen hebt met betalingsmoeilijkheden en u de invordering van uw schuld door middel van dwangbevel wil vermijden, kan de RSZ u minnelijke afbetalingstermijnen toestaan. De RSZ zal in overleg met u de afbetalingstermijn bepalen.

Hoe doet u een aanvraag?

Om een minnelijk afbetalingsplan te krijgen, hoeft u enkel het aanvraagformulier hieronder in te vullen. Als de RSZ vragen of opmerkingen heeft bij uw aanvraag, zal een medewerk(st)er contact met u opnemen binnen een termijn van twee werkdagen. U kunt het antwoord verwachten binnen een termijn van tien werkdagen.

Wat zijn de voordelen van een dergelijk plan?

U kunt uw schuld aflossen aan de hand van maandelijkse afbetalingen. Zo vermijdt u de terugvordering door middel van dwangbevel en de nadelen hiervan (gerechtskosten). Indien u het toegestane plan naleeft, kunt u uw economische activiteiten normaal voortzetten. Het feit of u het plan naleeft wordt in rekening gebracht bij het uitreiken van de attesten inschrijving voor overheidsopdrachten, en bij de analyse van de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van de inhoudingen op facturen.

Het verkrijgen van dergelijke afbetalingstermijnen betekent niet dat u vrijgesteld wordt van de toepassing van de sancties die de wet voorziet in geval van laattijdige betaling, zoals bijdrageopslagen en intresten. U hebt er alle belang bij om het aantal vervaldagen zo veel mogelijk te beperken omdat er verwijlintresten berekend worden zolang er bijdragen verschuldigd zijn.

Wettelijke basis

De modaliteiten voor het toekennen van een minnelijk akkoord zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 01/12 /2016 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 (B.S van 06/01/2017 .pdf - Nieuw venster).

Onze contactgegevens

U kunt de dienst Minnelijke invordering elke werkdag bereiken tussen 9 uur en 11.30 uur, of na afspraak op het nummer 02 509 20 44.
U kunt uw vraag ook opsturen per e-mail of per fax:
E-mail: plan@rsz.fgov.be
Fax: 02 509 21 19

Formulier aanvraag minnelijk betalingsplan