Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Downloadbare versies - 2024/2

Administratieve instructies

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Alle delen hieronder in één enkele pdf.

Download "De werkgevers"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Omschrijving en inningsstelsel.

Download "De personen"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de regels die maken dat iemand al dan niet bij de RSZ moet worden aangegeven en van verschillende specifieke functies.

Download "Het loonbegrip"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de regels die het loonbegrip bepalen en van een aantal voordelen die al dan niet aan het loonbegrip beantwoorden.

Download "Grensoverschrijdende tewerkstelling"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de regels die bepalen welke sociale zekerheidswetgeving van toepassing is in de verschillende situaties van werknemers die grensoverschrijdend werken.

Download "De beperkte onderwerping"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een overzicht van de verschillende situaties van werknemers die slechts onderworpen zijn aan een beperkt aantal sociale zekerheidsregelingen.

Download "De verplichtingen"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de verplichtingen die werkgevers hebben ten opzichte van de RSZ (Dimona, de kwartaalaangifte, ..), ten opzichte van de sociale zekerheidsregelingen (werkloosheid, ziekte, …) en een paar andere verplichtingen (sociale documenten, ..)

Download "De socialezekerheidsbijdragen"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de aan de RSZ verschuldigde socialezekerheidsbijdragen en van een aantal daarbij horende zaken (de berekeningsbasis, de verjaringsregels, debetberichten, …)

Download "De bijzondere bijdragen"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de verschillende bijzondere bijdragen (Decava, bedrijfsvoertuigen, studenten, extra-legale pensioenen, ...)

Download "De bijdrageverminderingen"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een bespreking van de verschillende systemen die het mogelijk maken minder bijdragen te betalen (de structurele vermindering, de doelgroepverminderingen, de werkbonus, …)

Download "Het invullen van de DmfA"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een uitleg van de principes en de regels die toegepast moeten worden om de kwartaalaangifte correct in te vullen.

Download "Invullen van de aangifte e-GOV 3.0"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een uitleg van de principes en de regels die toegepast moeten worden om een aangifte op basis van de creatie van een loonbrief in te dienen.

Download "Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een overzicht van de werkgevers, bedragen, procedures, modaliteiten en andere opdrachten van het Fonds Sociale Maribel, inclusief Vorming 600.

Download "Varia"
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Hoe contact opnemen met de RSZ, de attesten, de schuldvorderingen, het toezicht, de mandatarissen en trillium.

Bijkomende informatie

 

Bestanden

Beschrijving

Download volledig versie
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Een afzonderlijke pdf van de bijkomende informatie voor alle delen.