Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Mahis - Historiek van de mandaten

Info

08/02/2019: Mandaat ‘Bijklussen’ nu beschikbaar in Mahis

U kunt vanaf nu in Mahis een mandaat invoeren voor Bijklussen nieuw venster. Opgelet: voer het mandaat in vóór eind maart 2019. Na die datum kan een sociale dienstverrichter zonder mandaat geen aangiften meer doen voor een vereniging.

22/01/2019: Elektronische procuratie voor Mahis en Wide – tips

Sinds 27/05/2018 is de procuratie in de onlinediensten Mahis en Wide elektronisch. Hoe registreert u een elektronische procuratie? Volg de tutorials voor Mahis Youtube - Nieuw venster en Wide Youtube - Nieuw venster.

De papieren procuratie blijft aanvaard tijdens een overgangsfase via het unieke template .pdf - Nieuw venster (ook beschikbaar op de onthaalpagina van Mahis). In dat geval zijn de naam, voornaam en rijksregisternummer (INSZ) van de ondertekenaars verplichte gegevens op de procuratie. De RSZ valideert ze zodra u het mandaat hebt ingebracht.

Wij verzoeken u zelf uw mandaat in te brengen in de onlinedienst Mahis. U moet dus geen ondertekende procuratie meer versturen naar de RSZ of Smals (behalve voor uitzonderlijke gevallen of technische problemen).

Bekijk voor alle andere vragen de guidelines over het beheer van de mandaten .pdf - Nieuw venster en de FAQ over Mahis.

Opgelet: Bewaar uw mandaat zodra u de procuratie hebt aangemaakt.

Klik bij het inbrengen van een mandaat op ‘Later ondertekenen’ als u de (volledig of deels) ondertekende procuratie niet meteen wenst op te laden. Als u de functionaliteit ‘Een mandaat inbrengen’ verlaat zonder de procuratie op te laden of te klikken op ‘Later ondertekenen’, wordt uw mandaat niet geregistreerd. De eerder gedownloade procuratie zal dan niet aanvaard worden bij het opnieuw inbrengen van het mandaat.

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiftes in te vullen of om andere administratieve handelingen in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Mahis is een beveiligde onlinedienst waarmee u deze mandaten beheert en consulteert.

Om toegang te krijgen tot Mahis moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Als u nog geen toegang hebt tot de beveiligde elektronische diensten, moet u zich eerst registreren.

Wie beheert de mandaten?

Als werkgever, onderneming zonder personeel of sociale dienstverrichter kunt u in Mahis twee rollen hebben:

  • Beheer van mandaten: in deze rol kunt u mandaten aanmaken, consulteren of stopzetten. Sociale dienstverrichters kunnen bovendien delegaties beheren.
  • Consultatie van mandaten: in deze rol kunt u enkel de mandaten van de aangesloten werkgevers consulteren.

Eén elektronische procuratie

Een mandaat wordt bij de sociale zekerheid geregistreerd door middel van een procuratie ondertekend door de twee betrokken partijen. Sinds mei 2018 is er één elektronische procuratie die geldt voor alle groepen van toepassingen in Mahis.

Een werkgever of onderneming zonder personeel kan een sociale dienstverrichter een mandaat geven voor een of meerdere groepen van toepassingen. Per groep kan hij één mandataris aanstellen.

Bekijk de onderverdeling .pdf - Nieuw venster om te zien welke diensten elke groep omvat.

De handgeschreven procuratie blijft geaccepteerd tijdens een overgangsfase via een "uniek template .pdf - Nieuw venster".

Hulp nodig?

Bel naar de administratieve helpdesk op het nummer 02 787 51 55., of stuur een e-mail naar SupportMaHis@smals.be.