Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Mahis - Historiek van de mandaten

Coronavirus: automatische toekenning van het mandaat voor de onlinedienst Tijdelijke werkloosheid

Om het indienen van aanvragen tijdelijke werkloosheid in de huidige context van het coronavirus zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd het mandaat voor de cluster 'ASR- werkloosheid' tijdelijk uitgebreid met de onlinedienst ‘Tijdelijke werkloosheid’. Dit wil zeggen dat alle mandatarissen die vandaag reeds beschikken over een mandaat voor de groep van toepassingen ‘ASR – werkloosheid’ voor een bepaalde werkgever, vanaf vandaag ook de aanvragen tijdelijke werkloosheid zullen kunnen verzenden voor deze werkgever (ook in de gevallen waarbij de werkgever reeds een andere mandataris aangeduid heeft voor de groep ‘tijdelijke werkloosheid’).

Ter verduidelijking: dit betekent dat de aparte groep ‘Tijdelijke werkloosheid’ niet geactiveerd werd en dat het specifieke mandaat voor ‘tijdelijke werkloosheid’ niet zichtbaar is in Mahis. De toegang tot de onlinedienst ‘Tijdelijke werkloosheid’ werd eenvoudigweg toegevoegd aan de andere onlinediensten die reeds opgenomen zijn in de groep ‘ASR – Werkloosheid’.

Dankzij deze oplossing kunnen alle mandatarissen die een mandaat hebben voor de groep ‘ASR – werkloosheid’ aanvragen indienen voor tijdelijke werkloosheid voor de betrokken werkgevers, zonder eerst een nieuwe procuratie te moeten invoeren in Mahis.

Zodra de huidige coronacrisis voorbij is, zullen we de onlinedienst ‘Tijdelijke werkloosheid’ opnieuw verwijderen uit de groep ‘ASR – Werkloosheid’ en terugkeren naar de voorgaande situatie (= twee afzonderlijke groepen ‘ASR – Werkloosheid’ en ‘Tijdelijke werkloosheid’). We zullen u hierover tijdig informeren.

Ter verduidelijking: mandatarissen die reeds een afzonderlijk mandaat hadden voor de groep van toepassingen ‘Tijdelijke werkloosheid’ behouden uiteraard hun rechten.

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiftes in te vullen of om andere administratieve handelingen in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Mahis is een beveiligde onlinedienst waarmee u deze mandaten beheert en consulteert.

Om toegang te krijgen tot Mahis moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Als u nog geen toegang hebt tot de beveiligde elektronische diensten, moet u zich eerst registreren.

Wie beheert de mandaten?

Als werkgever, onderneming zonder personeel of sociale dienstverrichter kunt u in Mahis twee rollen hebben:

  • Beheer van mandaten: in deze rol kunt u mandaten aanmaken, consulteren of stopzetten. Sociale dienstverrichters kunnen bovendien delegaties beheren.
  • Consultatie van mandaten: in deze rol kunt u enkel de mandaten van de aangesloten werkgevers consulteren.

Eén elektronische procuratie

Een mandaat wordt bij de sociale zekerheid geregistreerd door middel van een procuratie ondertekend door de twee betrokken partijen. Sinds mei 2018 is er één elektronische procuratie die geldt voor alle groepen van toepassingen in Mahis.

Een werkgever of onderneming zonder personeel kan een sociale dienstverrichter een mandaat geven voor een of meerdere groepen van toepassingen. Per groep kan hij één mandataris aanstellen.

Bekijk de onderverdeling .pdf - Nieuw venster om te zien welke diensten elke groep omvat.

De handgeschreven procuratie blijft geaccepteerd tijdens een overgangsfase via een :

Hulp nodig?

Neem dan contact op met de Identificatie dienst van de RSZ via idnl@rsz.fgov.be.