Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Werkgeversrepertorium

In het werkgeversrepertorium zijn de identificatiegegevens van de Kruispuntbank van de Ondernemingen opgenomen. Een uniek identificatienummer wordt aan elke werkgever toegekend ingevolge de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO), tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten.

Het werkgeversrepertorium zowel van privé-ondernemingen, verenigingen als van openbare instellingen en lokale en provinciale besturen, kan geraadpleegd worden op de portaalsite van de sociale zekerheid. De consultatie is beschikbaar in twee vormen:

  • een beperkte consultatie die voor iedereen toegankelijk is,
  • en een volledige consultatie die enkel toegankelijk is voor de gebruikers die een beveiligde toegang tot de portaalsite hebben.

Het uniek ondernemingsnummer wordt gebruikt voor de identificatie van de driemaandelijkse socialezekerheidsaangifte.