Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

De beroepsziekten

De werkgever heeft ten aanzien van de sociale zekerheid geen verplichting om zich te verzekeren tegen het risico van de beroepsziekten van zijn werknemers. 

Als een werknemer het slachtoffer wordt van een beroepsziekte, staat het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) in voor de verzekering van het risico en de schadeloosstelling van de slachtoffers van een beroepsziekte. 

Voor de asbestslachtoffers werd er een specifieke regeling uitgewerkt. Een Asbestfonds, ingericht binnen Fedris, voorziet in de tegemoetkoming voor de asbestslachtoffers.

Voor de publieke sector geldt een specifieke regeling waarbij de werkgever zelf instaat voor het risico van een beroepsziekte. Voor de provinciale en plaatselijke besturen evenwel staat Fedris in voor de verzekering van het risico en de schadeloosstelling van de slachtoffers.