Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Parlementairen

Vanaf 1 januari 2019 (geen retroactiviteit) zal de parlementaire loopbaan ook in de DmfA aangegeven worden met het oog op de registratie in 'MyCareer' en 'MyPension'. Daarvoor zal een minimale aangifte moeten gebeuren.

Het betreft een beperkt aantal aangevers, die gekend zijn in de DmfA, voor de aangifte van de mandatarissen van een federaal of regionaal wetgevend (volksvertegenwoordiger) of uitvoerend (regeringsleden) mandaat.

Zij worden aangegeven in Dimona met een IN bij het begin van het mandaat en een OUT bij het beëindigen van het mandaat als type werknemer 'PMP'.

Omdat zij niet in het gewone stelsel van de loontrekkenden zitten, zijn voor hen geen bijdragen verschuldigd en worden er geen bijdragen geïnd via de DmfA.

De vergoeding voor het uitoefenen van een mandaat, de vergoeding voor de aanvullende verantwoordelijkheden bij de uitoefening van het mandaat en de uittredingsvergoeding moeten aangegeven worden in de DmfA met drie specifieke looncodes, de prestaties in het kader van hun mandaat als federaal / regionaal parlements - of regeringslid en de door de uittredingsvergoeding gedekte periode met één specifieke prestatiecode.

De uittredingsvergoeding moet op aparte tewerkstellingslijnen staan.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA - Meldung von Parlamentariern

 

In der DmfA werden die regionalen und föderalen Parlamentsmitglieder im Block 90012 „Arbeitnehmerzeile“

  • mit der Arbeitnehmerkennzahl 406 für ein föderales oder regionales Parlamentsmitglied
  • mit der Arbeitnehmerkennzahl 407 für ein föderales Parlamentsmitglied oder regionales Regierungsmitglied

Es muss kein Block Beitrag angegeben werden.

Die Meldung der Parlamentsmitglieder erfolgt immer mit einem Vollzeitarbeitsvertrag von 38 Stunden/Woche.

Sie fallen in den Anwendungsbereich von Capelo.