Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Werkgeversrepertorium / Werkgeveridentificatie (WIDE)

In het Werkgeversrepertorium vindt u de gegevens die over een werkgever gekend zijn bij de RSZ.

Het Werkgeversrepertorium is verbonden met WIDE, de onlinedienst voor werkgeveridentificatie. Daar vraagt u uw identificatie als werkgever aan bij de RSZ, of vraagt u om uw gegevens als werkgever aan te passen.

Werkgeversrepertorium

Het werkgeversrepertorium bevat alle ondernemingen die bij de RSZ geïdentificeerd zijn als werkgever.

Een opzoeking doen in het Werkgeversrepertorium

U doet een opzoeking op:

 • RSZ-nummer,
 • ondernemingsnummer,
 • naam, of
 • adres.

In de niet-beveiligde versie van het repertorium krijgt u de laatste situatie van de publieke gegevens van de werkgever te zien.

In de beveiligde versie van het repertorium krijgen u en uw mandataris de laatste situatie van alle relevante gegevens (ook adressen van fysieke personen en werkgeverscategorieën) van de werkgever te zien. U vindt er ook links naar Wide (voor de wijziging van de gegevens van de werkgever) en naar Mahis (voor de wijziging van de mandaten).

WIDE: werkgeveridentificatie

In de onlinedienst WIDE (Werkgever IDentificatie/ion Employeur) identificeert een onderneming of haar mandataris de onderneming als werkgever bij de RSZ. Verder gebruikt u de onlinedienst om gegevens te wijzigen of de onderneming te schrappen als werkgever.

Er bestaan twee versies van WIDE: een niet-beveiligde en een beveiligde.

Niet-beveiligde WIDE

De niet-beveiligde versie van WIDE is bestemd voor ondernemingen die nog niet geregistreerd zijn op dit portaal. Gebruik deze dienst om een aanvraag tot identificatie als werkgever in te dienen.

Een wijziging van de gegevens of een schrapping van de hoedanigheid van werkgever vraagt u aan in de beveiligde versie. Als dat niet mogelijk is, kan het ook:

 • per e-mail, op idnl@rsz.fgov.be, of
 • per brief, op het adres RSZ (Directie Identificatie), Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.

Identificatie-aanvragen vanaf 22/01/2024

Is het dossier van uw onderneming actief en volledig bij de Kruispuntbank van Ondernemingen? Op het moment dat u een identificatie-aanvraag start in de niet beveiligde WIDE, zal u worden gevraagd om uzelf aan te duiden als Hoofdtoegangsbeheerder en vervolgens de standaard beveiligde identificatieprocedure te doorlopen.

Beveiligde WIDE

Om de beveiligde versie van WIDE te gebruiken, moet u geregistreerd zijn op dit portaal. Gebruik de onlinedienst om:

 • een aanvraag tot identificatie als werkgever in te dienen,
 • een aanvraag tot wijziging van de gegevens van de werkgever in te dienen, en
 • een schrapping van de hoedanigheid van werkgever uit te voeren.

De beveiligde WIDE is een dienst voor ondernemingen en voor sociale dienstverrichters die een mandaat hebben om de onderneming te vertegenwoordigen. Om een sociale dienstverrichter een mandaat te geven, vult u een elektronische procuratie in via de onlinedienst Mahis.

Nog geen beveiligde toegang? Zo vraagt u er één aan:

 1. Identificeer u als werkgever in de niet-beveiligde onlinedienst.
 2. Registreer u op dit portaal.

Na de aanvraag

Na de verwerking en validatie van de identificatieaanvraag in WIDE ontvangt de werkgever  een bevestigingsbrief van de RSZ met daarin:

 • het definitieve RSZ-nummer van de onderneming,
 • een aantal codes, waaronder de NACE-code (algemene nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Unie) die de activiteiten van de onderneming kwalificeert, en
 • de toegekende werkgeverscategorieën.

Ook voor aanvragen tot wijziging of schrapping krijgt u als werkgever een bevestiging van de verwerking en validatie. U ontvangt alle bevestigingsbrieven in e-Box Enterprise (de beveiligde mailbox van uw onderneming) of per post.

Sociale dienstverrichters krijgen in hun e-Box Enterprise een kopie van alle berichten aan de werkgevers voor wie ze gemandateerd zijn.

Werkgever worden, hoe begin ik eraan?

Kunt u wel een overzicht gebruiken van uw taken als nieuwe werkgever? Of twijfelt u nog of het een goed idee is om werkgever te worden? Breng eens een bezoekje aan ikwilaanwerven.be Nieuw venster, de website voor nieuwe werkgevers. We helpen u schatten hoeveel een werknemer u kost – in termen van budget, maar ook als het over administratie gaat.