Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Oudere werknemers - Brussel

 

Vanaf 1 oktober 2016 introduceert Brussel een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Brussel. Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

Betrokken werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal niet hoger is dan 10.500,00 EUR (plafond vanaf 1 oktober 2017) komen in aanmerking. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit plafond aangepast bij de aanpassing van de loonplafonds van de werkbonus, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin deze loongrenzen verhoogd worden of, indien deze verhoging samenvalt met het begin van een kwartaal, met ingang van dat kwartaal: 
  • vanaf het 1ste kwartaal 2023 is het plafond gelijk aan 12.548,46 EUR.

Bedrag van de vermindering

  • De oudere werknemer van minstens 57 jaar en jonger dan 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G1 (1.000,00 EUR).

  Zusätzliche Informationen 1

  Zusätzliche Informationen DmfA – Meldung der Ermäßigung für ältere Arbeitnehmer – Brüssel

  Ab 3/2018 werden die regionalen Zielgruppenermäßigungen für ältere Arbeitnehmer, die in einer Niederlassungseinheit in Brüssel beschäftigt oder ihr unterstellt sind, im Block 90109 „Ermäßigung Beschäftigung“ mit folgenden Angaben eingetragen:

  Region Brüssel-Hauptstadt:

      In Beschäftigung stehende Arbeitnehmer:

   

  Ermäßigung

   Pauschale

   Dauer  Code

   Berechnungsgrundlage

  Betrag der Ermäßigung

   Beginndatum des Anspruchs

   Bescheinigung ausgestellt von
  Arbeitnehmer von 57 bis 65 Jahren1 G1 (1000 €) Alle betroffenen Quartale 7320 / ja / /

    1 Alter am letzten Tag des Quartals und wenn der Arbeitnehmer die Bedingungen erfüllt.

  Bei Einreichung der DmfA per Internet wird die Ermäßigung 7320 automatisch berechnet, wenn sie aktiviert wird.