Das Portal der sozialen Sicherheit verwendet Cookies, um die Website benutzerfreundlicher zu gestalten.

Weitere Informationen × Weiter

Zum Inhalt dieser Seite

Doelgroepvermindering betaalde sportbeoefenaars

Betrokken werknemers

Het gaat om betaalde sportbeoefenaars en beroepswielrenners. De wet omschrijft

  • 'betaalde sportbeoefenaar' als 'de persoon die de verplichting aangaat zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon in toepassing van de wet van 24 februari 1978 betreffende de betaalde sportbeoefenaars of van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten'
  • 'beroepswielrenner' als 'de houder van een vergunning van 'eliterenner met contract' afgeleverd door de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond'.

Vanaf 1 januari 2022 worden de werkgeversbijdragen berekend op de reële lonen maar met een doelgroepvermindering om de meerkosten voor de sportclubs en de sportverenigingen binnen de perken te houden.

De vermindering is niet van toepassing op de werkgeversbijdragen voor trainers en scheidsrechters die onderworpen zijn op basis van de wet van 24 februari 1978 of in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Zij werden vóór 1 januari 2022 evenmin berekend op een forfaitair loon. De bijdragen worden zoals voorheen berekend op hun reële loon.

Betrokken werkgevers

Het gaat om:

  • werkgevers die ressorteren onder het nationaal Paritair Comité voor de sport (PC 223),
  • de sportverenigingen, sportcentra en sportclubs
  • en de publiekrechtelijke rechtspersonen die tot doel hebben sport en lichamelijke opvoeding te bevorderen voor zover zij betaalde sportbeoefenaars of beroepswielrenners tewerkstellen.

Bedrag van de vermindering

Een werkgeversbijdragevermindering G19 gelijk aan 65 % van het saldo van de verschuldigde werkgeversbijdragen dat overblijft na eventuele toepassing van de sociale maribel en van de structurele vermindering, kan worden toegepast.

Zusätzliche Informationen 1

Zusätzliche Informationen DmfA – Meldung der Ermäßigungen für Berufssportler

Ab 1/2022 wird die spezifische Ermäßigung für Berufssportler im Block 90109 „Ermäßigung Beschäftigung“ mit folgenden Angaben eingetragen:

Ermäßigung

Pauschale/Betrag

Dauer

Ermäßigungscode in der DmfA

Berechnungsgrundlage in der DmfA

Betrag der Ermäßigung in der DmfA

Zielgruppe 
Berufssportler

G19 (65 % des Restbetrags der Grundbeiträge der Arbeitgeber
ggf. nach Anwendung des „Maribel Sozial“ und der strukturellen Ermäßigung)

Vollständige Dauer der Beschäftigung

4110

/

Ja

P = G

Keine Proratisierung, aber es gelten die Bedingungen der unteren Leistungsgrenze

Bei der Meldung per Webanwendung wird die Ermäßigung 4110 gemäß Eingabe automatisch berechnet.

Die Zielgruppenermäßigung für Berufssportler kann mit dem „Maribel Sozial“ kombiniert werden.