Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire voorwaarden voldoen, ter aanvulling van hun onvolledig aantal betaalde vakantiedagen, respectievelijk jeugd- of seniorvakantie kunnen nemen. Voor de jeugd- en seniorvakantiedagen kan een uitkering worden betaald ten laste van de werkloosheidsverzekering.

Via de "Maandelijkse aangifte uren jeugd- of seniorvakantie" deelt u aan de sector werkloosheid het aantal vakantie-uren per maand mee. Op basis hiervan berekent en betaalt de sector de uitkering (zie ook scenario 9: Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie).

In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u als werkgever verplicht om op verzoek van de werknemer een elektronische ASR scenario 10 ("Maandelijkse aangifte van de uren jegd- of seniorvakantie") te verrichten voor elke maand waarvoor de werknemer aanspraak maakt op jeugd- of seniorvakantie-uitkeringen.

U moet de werknemer in een begrijpbare taal een afschrift bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel af te drukken.
Dit afschrift wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen.