Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer?

De "maandelijkse rapportering - scenario 2" moet ingevuld worden bij het begin van de maand volgend op de maand waarop de informatie betrekking heeft.

Voorbeeld :

Een werknemer heeft een arbeidsongeval op 22 maart. U zal ingevolge dit arbeidsongeval gewaarborgd loon betalen verspreid over maart en april. U vult een maandelijkse rapportering -scenario 2 in begin april voor de betalingen gewaarborgd loon die u over de maand maart deed, begin mei verzendt u een maandelijkse rapportering -scenario 2 betreffende de betalingen gewaarborgd loon tengevolge van het arbeidsongeval die in de loop van april werden uitgevoerd.

Een werknemer verricht ten gevolge van zijn arbeidsongeval aangepast werk in de loop van mei. De maandelijkse rapportering -scenario 2 wordt begin juni ingevuld.