Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

De werkgever in toepassing van de artikelen 137 en 138bis van het KB van 25.11.1991 verplicht om, in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, maandelijks een elektronische ASR scenario 5 ("bewijs van tijdelijke werkloosheid") te verrichten om de sector werkloosheid in staat te stellen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid correct te betalen.

Indien het gaat om een uitzendkracht, moet deze aangifte van sociaal risico werkloosheid (ASR), scenario 5 worden verricht door het uitzendkantoor.

U moet de werknemer een kopie bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt deze kopie voor u aangemaakt. U hoeft ze enkel nog af te drukken.

U moet uw werknemer een controlekaart C3.2A overhandigen, ten laatste op de eerste werkloosheidsdag en vóór het normale aanvangsuur van het werk. De werknemer vult deze kaart in vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden tot het einde van de maand, voor alle dagen waarop hij niet werkloos is. Hij moet vanaf de eerste dag effectieve tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden elke gepresteerde dag (voor zijn gewone werkgever, voor zichzelf of voor een andere werkgever) aanduiden op zijn controlekaart.

In toepassing van de bestaande taalwetgeving wordt de kopie van de ASR opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel van het bedrijf waar de werknemer is tewerkgesteld. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen. In het onderwijs gebeurt dit in de taal van de onderwijsinstelling.