Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer

U verstuurt zo snel mogelijk de ingevulde aangifte (uiterlijk bij het verstrijken van de betrokken maand) om het ziekenfonds toe te laten de betaaltermijnen van de uitkeringen na te leven. De aangifte wordt elektronisch, via het Nationaal Intermutualistisch College, bezorgd.

 

Subrisico 1 - Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van een aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid

Aan het einde van de eerste maand van uitoefening van de aangepaste arbeid, verstuurt u de passende aangifte.

U verstuurt, zo snel mogelijk, een aangifte om het ziekenfonds de initiële tewerkstellingsbreuk van de aangepaste arbeid (factor Q van de aangepaste arbeid / factor S van de aangepaste arbeid), evenals de eventuele wijzigingen die zich in het kader van de aangepaste arbeid voordoen, mee te delen, zoals

  • een wijziging van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week tijdens dewelke de werknemer wordt geacht de aangepaste arbeid te verrichten (factor Q van de aangepaste arbeid);
  • een wijziging van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week van de maatpersoon (factor S van de aangepaste arbeid);
  • een tijdelijke onderbreking van de aangepaste arbeid (vrijwillig of wegens gezondheidsreden).

 

Subrisico 2 - Maandelijkse inkomstenaangifte in geval van uitoefening van een aangepaste arbeid in de loop van een maatregel van moederschapsbescherming

Voor de aangepaste arbeid die in de loop van een maatregel van moederschapsbescherming wordt uitgeoefend, verstuurt u (op eigen initiatief), op het einde van elke maand van aangepaste arbeid, een maandelijks inkomstenattest.
Opgelet! U vermindert echter niet het brutobedrag van de inkomsten met de socialezekerheidsbijdragen (voor de aangepaste arbeid uitgeoefend sinds 1 januari 2018).