Voor wie

Maandelijks moet een attest worden ingevuld voor elke werkneemster, onderworpen aan de uitkeringsverzekering, die een beroep doet op borstvoedingspauzes overeenkomstig de arbeidsreglementering die op haar van toepassing is.