Wanneer?

Het bericht van "melding van werkhervatting" maakt u over op het ogenblik dat de getroffene het werk volledig hervat.