Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

De werkgever of zijn lasthebber wordt gevraagd jaarlijks de informatie mee te delen die het ziekenfonds van aansluiting van de werknemer moet toelaten de bepaling inzake weigering van de uitkeringen voor een periode gedekt door vakantiegeld, toe te passen.

Vanaf het vakantiejaar 2024 wordt deze weigeringsregel afgeschaft. Scenario 5 mag daarom niet meer worden gebruikt voor het vakantiejaar 2024 en de daaropvolgende vakantiejaren.