Inleiding

De werkgever of zijn lasthebber wordt gevraagd jaarlijks de informatie mee te delen die het ziekenfonds van aansluiting van de werknemer moet toelaten de bepaling inzake weigering van de uitkeringen voor een periode gedekt door vakantiegeld, toe te passen.