Wanneer?

Elk arbeidsongeval moet door de werkgever of zijn aangestelde aangegeven worden binnen een termijn van acht dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van het ongeval.

Het overschrijden van die termijn houdt niet in dat het ongeval niet meer moet of kan aangegeven worden, maar heeft enkel tot gevolg dat u als werkgever riskeert strafrechtelijk vervolgd te worden.