Inleiding

De volledige werkhervatting van de getroffene snel meedelen komt het correct beheer van het ongeval door de verzekeraar ten goede en voorkomt haperingen in de betaling van vergoedingen of de terugvordering van onverschuldigd betaalde vergoedingen.