Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Dit scenario betreft een uitdovende regeling voor werknemers die op 01.07.2004 als mindervalide tewerkgesteld waren in een beschutte werkplaats.

Door deze aangifte maakt u maandelijks aan de sector werkloosheid de gegevens over die nodig zijn om het correcte bedrag van de uitkering te berekenen van de minder-valide werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats. De aangifte dient te gebeuren door middel van een elektronische ASR scenario 7 (“Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats”). Deze aangifte vervangt het formulier C78.

U moet de werknemer een afschrift van deze elektronische aangifte bezorgen. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel nog af te drukken.

Dit afschrift wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen.

De uitkering wordt uitbetaald aan de beschermde werkplaats die aan de werknemer het loon verschuldigd is. De werkloosheidsuitkering vormt dus een tegemoetkoming in de loonkost.

De anciënniteitstoeslag en de uitkeringen voor de uren jaarlijkse vakantie die niet gedekt zijn door vakantiegeld, worden rechtstreeks gestort aan de werknemer.

Is de werknemer ook tijdelijk werkloos in de loop van de maand, dan maakt u tevens een aangifte sociaal risico, scenario 5 "Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid" op. Een scenario 2 "Jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid" is in deze situatie overbodig.

Betreft het een deeltijdse werknemer met behoud van rechten met recht op de inkomensgarantie-uitkering, dan is een aangifte sociaal risico scenario 6 vereist. In dit geval is voorafgaandelijk een aanvraag nodig tot het bekomen van het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten met recht op inkomensgarantie-uitkering (zie scenario 3).

Ook de uitkeringen tijdelijke werkloosheid en de inkomensgarantie-uitkering worden rechtstreeks aan de werknemer gestort.