Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie ?

De werknemer tewerkgesteld in een activeringsprogramma dat voldoet aan de reglementaire voorwaarden, heeft recht op deze uitkering.

 

 

Binnen dit risico zijn tien

  • 001 : aangifte voor de berekening van de integratie-uitkering toegekend aan werknemers tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma
  • 003 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering ACTIVA
  • 004 : aangifte voor de berekening van de SINE-uitkering toegekend aan werknemers tewerkgesteld in een sociale inschakelingstewerkstelling
  • 007 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering Activa-veiligheids- en preventiepersoneel
  • 008 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering Activa-start
  • 010 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering - Wallonië - Langdurig werkzoekenden
  • 011 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering - Wallonië - Jonge werkzoekenden
  • 012 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering - Wallonië - inschakelingscontract
  • 020 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering - Brussel - Langdurig werkzoekenden
  • 021 : aangifte voor de berekening van de werkuitkering - Brussel - Verminderd arbeidsgeschikten - specifieke doelgroep – 30 of + 57

Door wijzigingen van de regelgeving na de overdracht van bevoegdheden ingevolge de 6de staatshervorming zijn voor volgende werknemers volgende types van ASR’s scenario 8 “Maandelijkse aangifte van arbeid in een programma ter activering van de werkloosheid" niet meer mogelijk:

• voor werknemers woonachtig in het Vlaamse gewest
- Activa-start (type 008) bij indiensttreding na 30/06/2016
- Activa (type 003) bij indiensttreding na 31/12/2016
- Doorstromingsprogramma (type 001) bij indiensttreding na 31/12/2016
- Activa-veiligheids- en preventiepersoneel (type 007) na 30/06/2019

• voor werknemers woonachtig in de Duitstalige gemeenschap
- Doorstromingsprogramma (type 001) bij indiensttreding na 30/09/2016
- Activa (type 003) bij indiensttreding na 31/12/2018
- Activa-start (type 008) bij indiensttreding na 31/12/2018

• voor werknemers woonachtig in het Waalse gewest
- Activa (type 003) bij indiensttreding na 30/06/2017
- Activa-start (type 008) bij indiensttreding na 30/0/2017
- Inschakelingscontract (type 012) bij indiensttreding na 31/12/2018

• voor werknemers woonachtig in het Brusselse gewest
- Activa (type 003) bij indiensttreding na 30/09/2017
- Activa-start (type 008) bij indiensttreding na 30/09/2017