Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Wanneer een werknemer of een werkneemster een aangepaste arbeid uitoefent in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid of van moederschapsbescherming, kent het ziekenfonds de betrokkene een uitkering toe die berekend wordt met toepassing van een bepaalde cumulatieregel. Voor deze cumulatieregel neemt het ziekenfonds, al naargelang het geval, hetzij de tewerkstellingsbreuk van deze aangepaste arbeid, hetzij de uit deze aangepaste arbeid verworven beroepsinkomsten in aanmerking.

Hiertoe wordt u gevraagd om in scenario 2 de loon- en arbeidstijdgegevens voor de afgelopen maand mee te delen.