Wat invullen

1 - Wat invullen

De aangifte van werkhervatting is een aangifte zonder minikwartaalaangifte. De identificatiegegevens van de werkgever en de werknemer alsook de specifieke gegevens van de aangifte (punt 4.3.) moeten worden meegedeeld.

2 - Identificatie van de aangifte

Hier moeten de gegevens vermeld worden van de blokken "link aangifte werkgever" en , "natuurlijk persoon" van de aangiften van sociaal risico zonder mini-trimestriële (niet alle gegevens moeten verplicht ingevuld worden - gelieve het statuut van het gegeven te raadplegen dat voorkomt in het veld " aanwezigheid" van de overeenstemmende zone.

2.1 - Blok link aangifte werkgever

4.2.1.1. : RSZ-nummer
4.2.1.2. : Notie curatele
4.2.1.3. : Uniek ondernemingsnummer
4.2.1.4. : Conversie naar regime 5

2.2 - Blok natuurlijk persoon

4.2.2.1. : volgnummer natuurlijke persoon
4.2.2.2. : INSZ
4.2.2.3:  SIS
4.2.2.4. : naam
4.2.2.5. : voornaam
4.2.2.6. : initiaal
4.2.2.7. : geboortedatum
4.2.2.8. : geboorteplaats
4.2.2.9. : landcode geboorteplaats
4.2.2.10. : geslacht
4.2.2.11. : straat
4.2.2.12. : huisnummer
4.2.2.13. : busnummer
4.2.2.14. : postcode
4.2.2.15. : gemeente
4.2.2.16. : landcode
4.2.2.17. : nationaliteit

3 - Andere gegevens

Hieronder worden de specifieke gegevens van de aangifte vermeld.

3.1 - Blok werkhervatting

3.1.1 - Datum van werkhervatting (nr. 128)

De datum waarop de werknemer het werk heeft hervat na een arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, een periode van moederschapsbescherming of omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 39, zevende lid van de arbeidswet van 16 maart 1971, een adoptieverlof of een pleegouderverlof moet worden ingevuld.

3.2 - Blok commentaar bij de aangifte

3.2.1 - Vrije tekstzone (nr. 126)

Deze zone laat de werkgever toe om bijkomende informatie mee te delen die hij onontbeerlijk acht voor het behandelen van de aangifte van sociaal risico.

Deze zone mag geen gegevens bevatten die voorkomen in de voorgaande zones en die vermeld worden onder een code.