Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wat invullen?

1 - Identificatie van de aangifte

U bent verplicht het referte-identificatienummer arbeidsongeval van de aangifte van het sociaal risico (scenario 1) en bij voorkeur ook het dossiernummer dat de verzekeraar u heeft meegedeeld in te vullen, zodat de maandelijkse rapportering aan de oorspronkelijke aangifte van het ongeval kan gekoppeld worden

2 - Referteperiode

Verplicht in te vullen functioneel blok.
U vindt de definiëring en beschrijving van de verschillende zones in het technisch glossarium van de sector arbeidsongevallen.

3 - Aard van de dag

Verplicht in te vullen functioneel blok.

Dit blok kan N - keer herhaald worden gedurende de referteperiode.

U vindt de definiëring en beschrijving van de verschillende zones in het technisch glossarium van de sector arbeidsongevallen.
De zone "code aard van de dag" kan alle in het glossarium beschreven waarden aannemen.

4 - Arbeidsongevallen - gewaarborgd loon

Functioneel blok in te vullen indien gewaarborgd loon werd uitbetaald gedurende de referteperiode.

5 - Arbeidsongevallen - Aangepast werk

Functioneel blok in te vullen indien er gedurende de referteperiode aangepast werk werd verricht.

6 - Arbeidsongevallen - Exact loon

Functioneel blok in te vullen indien er gedurende de referteperiode gewaarborgd loon werd uitbetaald of aangepast werk werd verricht.

U vindt de definiëring en beschrijving van de verschillende zones in het technisch glossarium van de sector arbeidsongevallen.

7 - Arbeidsongevallen - Verloren werkuren

Functioneel blok in te vullen voor elke dag binnen de referteperiode waarop er een occasionele gebeurtenis plaatsvindt (bijvoorbeeld een onderzoek bij de raadsgeneesheer van de verzekeraar), in verband met het arbeidsongeval, en waardoor er loonverlies wordt geleden.

U vindt de definiëring en beschrijving van de verschillende zones in het technisch glossarium van de sector arbeidsongevallen.