Inleiding

U deelt aan het ziekenfonds de datum mee waarop de werknemer het werk heeft hervat na afloop van een risico (arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, werkverwijdering als maatregel van moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof bedoeld in artikel 39, zesde lid van de arbeidswet van 16 maart 1971, adoptieverlof en pleegouderverlof). De uitkeringen zijn namelijk niet langer verschuldigd vanaf deze datum van werkhervatting.


Indien u de effectieve datum van werkhervatting kent als u antwoordt op een aanvraag tot scenario 1, deelt u deze mee:

  • in het kader van het scenario 6, als de werknemer het werk hervat heeft voor het verstrijken van de periode van gewaarborgd loon
  • in het kader van het scenario 1, als de werknemer het werk hervat heeft na het verstrijken van de periode van gewaarborgd loon.

Indien u daarentegen de datum van effectieve werkhervatting niet kent als u antwoordt op een aanvraag tot scenario 1, deelt u die mee in het kader van het scenario 6.

 

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de procedure van mededeling van de datum van werkhervatting (voor zover de mee te delen datum van werkhervatting na 31 december 2019 ligt).

Deze mededeling gebeurt voortaan in twee fases:

A. Mededeling door de werknemer: binnen een termijn van 8 dagen volgend op het einde van de arbeidsongeschiktheid (of een ander sociaal risico).

B. Latere bevestiging door de werkgever

  • uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de betrokken werknemer het werk heeft hervat;

          of

  • later, zodra hij de aanvraag van het ziekenfonds heeft ontvangen volgens het kanaal dat hij zal hebben gekozen (in zijn e-Box of via de overdracht van gestructureerde berichten of, indien noodzakelijk, tijdelijk via het papieren circuit).