Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie

Scenario 1 (aangifte van het sociaal risico) moet ingevuld worden voor elke werknemer wiens arbeidsongeschiktheid langer duurt dan het tijdvak van gewaarborgd loon (of die geen recht heeft op gewaarborgd loon voor het volledige tijdvak of voor een gedeelte van het tijdvak van gewaarborgd loon).

Scenario 1 moet tevens ingevuld worden voor de verzekerde die een aanvraag heeft ingediend voor moederschapsrust, voor omgezet moederschapsverlof (art. 39, zesde lid van de arbeidswet van 16.3.1971), voor vaderschaps- of geboorteverlof (art. 30, § 2 van de wet van 3.7.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), voor adoptieverlof, voor pleegouderverlof, of voor de verzekerde die gedeeltelijk of volledig van het werk verwijderd werd.