Wanneer

Op vraag van de werknemer of het ziekenfonds, of op eigen initiatief deelt de werknemer zo snel mogelijk (binnen een termijn van 8 dagen volgend op het einde van het sociaal risico) de datum van werkhervatting mee aan het ziekenfonds.

Bij arbeidsongeschiktheid is dit enkel noodzakelijk in geval van een werkhervatting voor de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid die door het ziekenfonds of het RIZIV ter kennis is gebracht.