Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer

De werknemer deelt zelf (zonder tussenkomst van de werkgever) de datum van werkhervatting aan zijn ziekenfonds mee binnen een termijn van acht dagen volgend op het einde van het sociaal risico.

U deelt de datum van werkhervatting aan het ziekenfonds mee:

  • hetzij spontaan, uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin het werk is hervat;
  • hetzij in antwoord op een aanvraag tot scenario 6: zo vlug mogelijk na de ontvangst van deze aanvraag tot scenario 6*.

* U ontvangt immers slechts vanaf de tweede dag van de tweede kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het werk is hervat, een aanvraag in uw e-Box of via de overdracht van gestructureerde berichten om deze datum van werkhervatting mee te delen.