Wanneer

 --> Als de mee te delen datum van werkhervatting later dan 31 december 2019 is:

De werknemer deelt zelf (zonder tussenkomst van de werkgever) de datum van werkhervatting aan zijn ziekenfonds mee binnen een termijn van acht dagen volgend op het einde van het sociaal risico.

U deelt de datum van werkhervatting aan het ziekenfonds mee:

  • hetzij spontaan, uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin het werk is hervat;

  • hetzij in antwoord op een aanvraag tot scenario 6: zo vlug mogelijk na de ontvangst van deze aanvraag tot scenario 6*

* U ontvangt immers slechts vanaf de tweede dag van de tweede kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin het werk is hervat, een aanvraag in uw e-Box of via de overdracht van gestructureerde berichten om deze datum van werkhervatting mee te delen.

--> Als de mee te delen datum van werkhervatting voor 1 januari 2020 is: 

Op vraag van de werknemer, van het ziekenfonds of op eigen initiatief, deelt u zo snel mogelijk (binnen een termijn van acht dagen volgend op het einde van het sociaal risico) de datum van werkhervatting aan het ziekenfonds mee.