Voor wie

U wordt gevraagd een aangifte van werkhervatting (scenario 6) in te vullen voor elke werknemer voor wie u een aangifte van sociaal risico heeft ingevuld bij het zich voordoen van een risico (arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, ...).

U moet ook een aangifte van werkhervatting invullen als antwoord op een aanvraag voor een scenario 1 uitgaand van het ziekenfonds, wanneer de werknemer het werk heeft hervat vóór het einde van de periode van gewaarborgd loon.

Geen enkel attest van werkhervatting moet ingevuld worden voor het vaderschaps- of geboorteverlof van 10 dagen (artikel 30, § 2 van de wet van 3.7.1978).