Voor wie

U vult een aangifte van werkhervatting (scenario 6) in voor elke werknemer voor wie u een aangifte van sociaal risico (scenario 1) heeft ingevuld bij het zich voordoen van een risico (arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, ...).

U moet ook een aangifte van werkhervatting (scenario 6) invullen als antwoord op een aanvraag tot een scenario 1 verstuurd door het ziekenfonds, wanneer de werknemer het werk heeft hervat vóór het einde van de periode van gewaarborgd loon.

U vult ten slotte een aangifte van werkhervatting in voor elke werknemer waarvoor u een aanvraag tot een scenario 6 ontvangt die is verstuurd door het ziekenfonds. 

 

--> In geval van arbeidsongeschiktheid:

U moet slechts een aangifte van werkhervatting (scenario 6) invullen als de werknemer het werk hervat voor het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid die ter kennis is gebracht door het ziekenfonds of het RIZIV.

--> In geval van vaderschaps- of geboorteverlof (artikel 30, §2, van de wet van 3.07.1978):

Geen enkel attest van werkhervatting moet worden ingevuld voor het vaderschaps- of geboorteverlof (artikel 30, § 2 van de wet van 3.07.1978).