Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Via deze aangifte maakt u aan de sector werkloosheid de gegevens over die nodig zijn om na te gaan:

  • of de onvrijwillig deeltijdse werknemer in aanmerking komt voor het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en eventueel op een aanvulling op het deeltijdse loon (inkomensgarantie-uitkering, IGU);
  • of de vrijwillig deeltijdse werknemer in aanmerking komt voor een aanvulling op het deeltijdse loon (inkomensgarantie-uitkering, IGU).

Lees ook de instructie bij de ASR scenario 6. De ASR scenario 6 maakt het mogelijk het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering maandelijks te berekenen.

In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht op verzoek van de werknemer een elektronische ASR scenario 3  ("aangifte van deeltijds arbeid") te verrichten bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid.

De werknemer en eventueel de arbeidsbemiddelaar zullen de volgende gegevens via het papieren formulier C131A-Werknemer meedelen :

  • de gegevens in te vullen door de deeltijdse werknemer die geen uitkeringen aanvraagt en enkel het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten wenst te bekomen, of
  • de gegevens in te vullen door de deeltijdse werknemer die de inkomensgarantie-uitkering aanvraagt voor de uren waarop hij niet tewerkgesteld is, en
  • de gegevens in te vullen door de VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG indien de werknemer de inkomensgarantie-uitkering vraagt.

U moet de werknemer een afschrift bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel af te drukken.

Dit afschrift wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen. In het onderwijs gebeurt dit in de taal van de onderwijsinstelling.