Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht na het verstrijken van iedere maand via de elektronische aangifte scenario 6 een prestatiestaat op te maken voor de deeltijdse werknemer die een elektronische aangifte scenario 3 ("aangifte van deeltijdse arbeid") heeft gevraagd én die aanspraak maakt op de inkomensgarantie-uitkering (IGU).

Via de ASR scenario 6 maakt u aan de sector werkloosheid de gegevens over die nodig zijn om maandelijks het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering te berekenen. Deze uitkering is een aanvulling op het loon van de deeltijdse werknemer. Meer uitleg over de berekeningswijze van de IGU vindt u op de website van de RVA (www.rva.be) in de rubriek " Deeltijdse arbeid".

In een aantal gevallen is het nodig of kan het nuttig zijn om maandelijks de ASR scenario 6 verder over te maken zelfs al heeft de werknemer tijdelijk geen recht meer op de inkomensgarantie-uitkering.

U moet de werknemer een afschrift bezorgen van deze elektronische aangifte. Na elke aangifte wordt dit afschrift voor u aangemaakt. U hoeft het enkel nog af te drukken.

Dit afschrift wordt in toepassing van de bestaande taalwetgeving opgemaakt in de taal van het gebied van de exploitatiezetel waar de werknemer tewerkgesteld is. In Brussel gebeurt dit in het Nederlands voor het Nederlandstalige personeel en in het Frans voor het Franstalige personeel. In het Duitse taalgebied gebeurt dit in het Duits. U mag een vertaling toevoegen. In het onderwijs gebeurt dit in de taal van de onderwijsinstelling.