Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

De maandelijkse rapportering - scenario 2 deelt de loon- en arbeidstijdgegevens van het slachtoffer mee aan de arbeidsongevallenverzekeraar in de maanden na het arbeidsongeval. De maandelijkse rapportering kan elektronisch gebeuren indien de aangifte van het ongeval zelf via elektronosche weg gebeurde.

In de meeste gevallen zal het gaan om de mededeling van de betalingen in verband met het gewaarborgd loon. Het betreft hier zowel de betaling van het wettelijk gewaarborgd loon voor de eerste dertig dagen voor bedienden en voor de eerste 7 dagen voor arbeiders (wet van 03.07.78 artikel 54§1), als de aanvulling voor de 23 volgende dagen (CAO 12bis en 13bis).

Als het slachtoffer ingevolge zijn/haar arbeidsongeval aangepaste arbeid verricht en hierdoor loonverlies lijdt, deelt u met de maandelijkse rapportering de door u betaalde lonen voor de geleverde aangepaste arbeid mee.

Ook indien een slachtoffer ingevolge zijn arbeidsongeval een medisch onderzoek of behandeling moet ondergaan, en hierdoor loonverlies lijdt, dan kan dit via de maandelijkse rapportering worden medegedeeld..

Indien een slachtoffer van een arbeidsongeval hervalt na een periode van volledige werkhervatting, dit wil zeggen opnieuw tijdelijk arbeidsongeschikt wordt tengevolge van een erkend arbeidsongeval, dan moet u het medisch attest dat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid staaft zo snel mogelijk aan uw arbeidsongevallenverzekeraar overmaken. U moet de verzending van de betreffende maandelijkse rapportering - scenario 2 van het gewaarborgd loon dat u naar aanleiding van dit herval eventueel betaalde, zeker niet afwachten. De maandelijkse rapportering voor het herval kan elektronisch gebeuren indien de aangifte van het ongeval zelf via elektronische weg gebeurde.

De eindbestemmeling van de maandelijkse rapportering is uw arbeidsongevallenverzekeraar.