Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie

Dit scenario betreft een sinds 01.07.2004 uitdovend stelsel. Enkel werknemers die op die datum in dit stelsel tewerkgesteld waren, blijven onder deze regeling vallen. Indien voor deze werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten, kunnen ze niet meer in dit stelsel treden.

Mindervalide werknemers die recht hebben op werkloosheidsuitkeringen en die door de arbeidsbemiddeling worden beschouwd als moeilijk te plaatsen, behouden (in toepassing van artikel 78 van het K.B. van 25.11.1991) het recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens hun tewerkstelling in een beschermde werkplaats.

De mindervalide werknemer moet ingeschreven blijven als werkzoekende gedurende zijn tewerkstelling.