Wanneer

Het attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes (scenario 3) moet op het ogenblik van de uitbetaling van het loon worden meegedeeld (op het eind van de betrokken maand).

Dit attest wordt op initiatief van de werkgever (of zijn lasthebber) opgestuurd aan het Nationaal intermutualistisch college.