Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Wanneer

De elektronische aangifte van de vakantiedagen (scenario 5) wordt op vraag van het ziekenfonds meegedeeld.

Het ziekenfonds zal geen elektronische aanvragen (scenario 5) meer versturen voor het vakantiejaar 2024 en de volgende vakantiejaren.


Het ziekenfonds stuurt u deze aanvraag op vanaf de maand juni van het vakantiejaar indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (subrisico 001 "arbeider" in te vullen).


Het ziekenfonds stuurt u deze aanvraag op vanaf de maand oktober van het vakantiejaar indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door de werkgever (subrisico 002 "bediende " in te vullen).

Als de gerechtigde het aan zijn gezondheidstoestand aangepaste loontrekkende werk (definitief) stopzet voor het einde van het vakantiejaar, stuurt het ziekenfonds u eveneens deze aanvraag op om informatie te verkrijgen over de vakantie of om ze te actualiseren op de datum van volledige stopzetting van de activiteiten als u ze al voorheen heeft meegedeeld vanaf de maand juni (arbeider - subrisico 001 "arbeider") of vanaf de maand oktober (bediende - subrisico 002 "bediende").

Als de gerechtigde een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk hervat tot en met het einde van het vakantiejaar (inclusief bij een tijdelijke onderbreking, vrijwillig of wegens medische redenen, van het aan de gezondheidstoestand aangepaste werk), stuurt het ziekenfonds u deze aanvraag aan het einde van het vakantiejaar om de informatie over de vakantie te verkrijgen. U beantwoordt ze door het ziekenfonds, uiterlijk bij het begin van de maand januari van het vakantiejaar (uiterlijk begin 2020 voor het vakantiejaar 2019), een subrisico 003 "arbeider - aangepast werk" of een subrisico 004 "bediende - aangepast werk" te versturen.