Wanneer

De elektronische aangifte van de vakantiedagen (scenario 5) wordt op vraag van het ziekenfonds meegedeeld.
Het ziekenfonds stuurt u deze vraag op vanaf de maand juni van het vakantiejaar indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (subrisico "arbeider" in te vullen).
Het ziekenfonds stuurt u deze vraag op vanaf de maand oktober van het vakantiejaar indien het vakantiegeld wordt uitbetaald door de werkgever (subrisico "bediende " in te vullen).

Als de gerechtigde het aan zijn gezondheidstoestand aangepaste loontrekkende werk (definitief) stopzet voor het einde van het vakantiejaar, stuurt het ziekenfonds u eveneens deze aanvraag op om informatie te verkrijgen over de vakantie of om ze te actualiseren op de datum van volledige stopzetting van de activiteiten als u ze al voorheen heeft meegedeeld vanaf de maand juni (arbeider) of vanaf de maand oktober (bediende).