Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie ?

U verricht de ASR scenario 6 voor de deeltijdse werknemer die , onder bepaalde voorwaarden, een inkomensgarantie-uitkering (IGU) ontvangt bovenop zijn deeltijds netto loon (lees ook de instructie bij de ASR scenario 3, aangifte van aanvang deeltijdse arbeid).

De IGU beoogt aan de deeltijdse werknemer een globaal inkomen (loon + uitkering) te garanderen dat :
* minstens gelijk is aan zijn werkloosheidsuitkering indien zijn deeltijdse betrekking maximum 1/3de van een voltijdse betrekking bedraagt;
* hoger is dan zijn werkloosheidsuitkering indien zijn deeltijdse betrekking 1/3de van een voltijdse betrekking overschrijdt. Hoe hoger het aantal gewerkte uren, hoe groter het verschil met de werkloosheidsuitkering.