Wat invullen?

Naast de identificatie van de werkgever, de werknemer, de tewerkstelling en de betreffende elektronische ongevalaangifte, wordt alleen de datum van werkhervatting gevraagd.