Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie ?

De werkgever die de arbeidsovereenkomst van een werknemer schorst wegens tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden is verplicht op het einde van de maand waarin de arbeidsovereenkomst geschorst werd een Aangifte Sociaal Risico "Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden" te verrichten. Vanaf 01.01.2016 moet dit verplicht via een elektronische ASR scenario 5 gebeuren.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende types tijdelijke werkloosheid :

 • 001 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen (alleen voor arbeiders) ;
 • 002 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer (alleen voor arbeiders) ;
 • 003 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis (alleen voor arbeiders) ;
 • 004 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht ;
 • 005 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht om medische redenen ;
 • 006 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie ;
 • 007 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen verbindend verklaarde CAO ;
  de mogelijkheid om een regeling van collectieve sluiting van de onderneming in te voeren wegens de toekenning van supplementaire vakantiedagen krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO is voorzien voor de sectoren textiel (PC 120) en diamant (PC 324). Het gebruik van het type 007 is dan ook beperkt tot de paritaire comités 120 of 324 (en hun corresponderende subcomités) ;
 • 008 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering ;
 • 009 : aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of lock-out.
 • 010 : aangifte van tijdelijke werkloosheid in geval van ontslag van een beschermde werknemer ;
 • 011 : aangifte van schorsing bedienden wegens werkgebrek.

Vanaf 01.01.2015 kan een werknemer die meer dan 65 jaar is en die geen pensioen geniet ook aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze.
Opgelet : dit is niet mogelijk voor het type werkloosheid 005 (werknemer die tijdelijk werkloos gesteld wordt ingevolge overmacht om medische redenen).

In het geval er twee of drie soorten tijdelijke werkloosheid voorkomen in de loop van één maand blijft dit één Aangifte Sociaal Risico "Maandelijkse aangifte uren tijdelijke werkloosheid" met twee of drie types tijdelijke werkloosheid (zie punt - Wanneer?)