Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie

  • De jaarlijkse aangifte van vakantiedagen bevat vier subrisico's :
  • een subrisico 001 "arbeider";
  • een subrisico 002 "bediende";
  • een subrisico 003 "arbeider - aangepast werk";
  • een subrisico 004 "bediende - aangepast werk".

U vult het subrisico 001 "arbeider" in voor de werknemers aan wie het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, en die zich in een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming,... bevinden. De eerste aanvragen voor het scenario 5 worden verstuurd vanaf de maand juni van het vakantiejaar.


U vult het subrisico 002 "bediende" in voor de werknemers aan wie het vakantiegeld wordt uitbetaald door de werkgever en die zich in een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming,... bevinden op 1 oktober van het vakantiejaar, of die een aangifte van risico doen vanaf deze datum.

Als de werknemer een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk hervat tot en met het einde van het vakantiejaar:
  • vult u daarentegen niet het subrisico 001 "arbeider" in, maar vult u een subrisico 003 "arbeider - aangepast werk" in;
  • vult u daarentegen niet het subrisco 003 "bediende" in, maar vult u een subrisico 004 "bediende - aangepast werk" in.
U vult dus een subrisico 003 "arbeider - aangepast werk" of een subrisico 004 "bediende - aangepast werk" in voor:
  • de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde die met de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds een aan zijn gezondheidstoestand aangepast werk verricht tot en met het einde van het vakantiejaar;
  • de gerechtigde die een aangepast werk verricht als maatregel van moederschapsbescherming (gedeeltelijke werkverwijdering) tot en met het einde van het vakantiejaar.