Voor wie

De jaarlijkse aangifte van vakantiedagen bevat twee subrisico's : een subrisico "arbeider" en een subrisico "bediende".

Het subrisico "arbeider" moet ingevuld worden voor de werknemers aan wie het vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas of door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, en die zich in een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming,... bevinden. De eerste aanvragen voor het scenario 5 worden verstuurd vanaf de maand juni van het vakantiejaar.

Het subrisico "bediende" moet ingevuld worden voor de werknemers aan wie het vakantiegeld wordt uitbetaald door de werkgever en die zich in een tijdvak van arbeidsongeschiktheid, moederschapsbescherming,... bevinden op 1oktober van het vakantiejaar, of die een aangifte van risico doen vanaf deze datum.