Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Voor wie?

U kan een elektronische aangifte van een sociaal risico arbeidsongevallen doen voor:

  • Elke werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval en waarvoor u een RSZ-kwartaalaangifte invult. Indien er meerdere werknemers bij het arbeidsongeval betrokken zijn, moet voor elk van de werknemers afzonderlijk een aangifte gebeuren;
  • De student die onder toepassing valt van artikel 17bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, en die een arbeidsongeval heeft.

Voor de werknemers die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, kan u uitsluitend een papieren aangifte doen.