Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

De werkneemster die recht heeft op borstvoedingspauzes overeenkomstig de arbeidsreglementering die op haar van toepassing is, kan, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op een vergoeding voor borstvoedingspauze ten laste van de moederschapsverzekering, dit om de vermindering van haar loon voor de borstvoedingspauzes te compenseren.

De werkgever (of zijn lasthebber) wordt gevraagd een maandelijks attest in te vullen dat de gegevens bevat om het bedrag van deze uitkering te berekenen.