Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Downloadbare versies - 2023/2

Administratieve instructies

Instructies voor de werkgever ASR

Volledige versie

Bestand

Beschrijving

Download volledige versie
gepubliceerd op 25 mei 2023

Alle sectoren hieronder in één enkele pdf

Arbeidsongevallen

Bestanden

Beschrijving

Download Scenario's 1 en 4
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte van een arbeidsongeval

Download Scenario 2
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse rapportering

Download Scenario 3
gepubliceerd op 25 mei 2023

Mededeling werkhervatting

Uitkeringen

Bestanden

Beschrijving

Download Scenario 1
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, volledige werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof (art. 39, zesde lid arbeidswet van 16.3.1971), vaderschapsverlof (art. 30, § 2 wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en adoptieverlof

Download Scenario 2
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid,uitoefening van aangepaste arbeid in het kader van een maatregel inzake moederschapsbescherming en voortzetting van een activiteit bij één van de twee werkgevers wanneer de werkneemster bij twee verschillende werkgevers tewerkgesteld is en slechts van het werk verwijderd wordt bij één van deze twee werkgevers

Download Scenario 3
gepubliceerd op 25 mei 2023

Attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes

Download Scenario 5
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte van de vakantiedagen

Download Scenario 6
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte van werkhervatting

Werkloosheid

Bestanden

Beschrijving

Download Scenario 1
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte van einde van arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen

Download Scenario 2
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of crisisschorsing bedienden

Download Scenario 3
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte aanvang deeltijdse arbeid

Download Scenario 5
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte van uren van tijdelijke werkloosheid of van crisisschorsing bedienden

Download Scenario 6
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering

Download Scenario 7
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats

Download Scenario 8
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma

Download Scenario 9
gepubliceerd op 25 mei 2023

Aangifte voor het vaststellen van het recht op jeugd- of seniorvakantie

Download Scenario 10
gepubliceerd op 25 mei 2023

Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie