Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aangifte van 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' en 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken'

De RVA heeft een vereenvoudigde procedure voorzien voor de aangifte van 'tijdelijke werkloosheid'. Meer informatie is terug te vinden op de website van de RVA .

Er wordt echter nog steeds een onderscheid gemaakt tussen 2 types:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - Corona
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

In de kwartaalaangiftes van de RSZ worden beide tijdelijke werkloosheidsperiodes echter met een verschillende indicatieve code aangegeven, vóór 1 april 2020 respectievelijk de prestatiecodes 70 en 71. De werknemer zal in beide situaties een uitkering tijdelijke werkloosheid verkrijgen die 70 % bedraagt van het gemiddeld begrensde loon (tijdelijk voor de periode van 1 februari 2020 tot 30 juni 2020 - voor meer details verwijzen we naar de website van de RVA ), maar het supplement waarop de werknemer recht heeft verschilt.

Vanaf het 2de kwartaal 2020 wordt de algemene code 'tijdelijke werkloosheid' prestatiecode 70 uitgesplitst in de nieuwe specifieke prestatiecode 77 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - corona' en de bestaande algemene prestatiecode 70 'tijdelijke werkloosheid - andere dan economische werkloosheid, slecht weer en overmacht corona'.

Aangifte 1ste kwartaal:

 • overmacht Corona
  • indicatieve prestatiecode 70
  • RVA-supplement van 5,63 EUR / dag
 • economische redenen
  • indicatieve prestatiecode 71
  • supplement betaald door de werkgever of door een Fonds voor bestaanszekerheid van minstens 2,00 EUR / dag.

Vanaf de aangifte 2de kwartaal:

 • overmacht Corona
  • indicatieve prestatiecode 77 (nieuwe code)
  • RVA-supplement van 5,63 EUR / dag
 • economische redenen
  • indicatieve prestatiecode 71
  • supplement betaald door de werkgever of door een Fonds voor bestaanszekerheid van minstens 2,00 EUR / dag.

Het is dus belangrijk dat de werkgever bij zijn aangifte DmfA de tijdelijke werkloosheidscode voor zijn werknemers gebruikt die overeenkomt met het type van tijdelijke werkloosheid waarin zijn werknemer zich bevindt. In het geval van 'tijdelijke werkloosheid om economische redenen' zal het supplement voor de werknemer afhangen van hetgeen in specifieke CAO's is opgenomen. Op dit moment is er een 'bijzondere bijdrage economische werkloosheid' verschuldigd voor de werknemers die een bepaald aantal dagen technische werkloosheid (prestatiecode 71) tijdens een referteperiode overschrijden.

De werkgever kan echter via een vereenvoudigde procedure overstappen naar 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht', zoals uiteengezet op de website van de RVA .

Een overzicht van vragen en antwoorden 'FAQ Corona' is beschikbaar op de website van de RVA.