Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De werkloosheid

Aangifte Sociale Risico (ASR) - werkloosheid

De werkgever moet in sommige gevallen een elektronische ASR indienen om het recht op werkloosheidsuitkeringen van zijn werknemer vast te stellen en het bedrag ervan te berekenen. De elektronische ASR kan via web of via batch ingediend worden. In sommige gevallen wordt nog een papieren formulier gebruikt.

Naargelang het risico bestaan er verschillende scenario's voor de sector werkloosheid. Hieronder worden in geval van volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden, en deeltijdse tewerkstelling, enkele ASR's voor de sector werkloosheid toegelicht.

Meer informatie over de verschillende scenario's voor de sector werkloosheid vindt U op de portaalsite van de sociale zekerheid. Voor elk scenario vindt U in de technische 'instructies voor de werkgever' alle uitleg over de betrokken personen, het tijdstip waarop de aangifte ingediend moet worden, en de in te vullen gegevens.

Volledige werkloosheid

 

Wanneer de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, zelfs wanneer dit toe te schrijven is aan de werknemer, moet de werkgever ambtshalve en uiterlijk de laatste arbeidsdag (die de werkloosheidsperiode voorafgaat) een elektronische aangifte ASR-scenario 1 'aangifte einde arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag' indienen én een papieren formulier 'C4ASR' (of 'C4ASR-SWT') bezorgen aan de werknemer.

De werkgever kan er ook voor opteren om (enkel) een papieren formulier 'C4-werkloosheidsbewijs' of 'C4-SWT' te bezorgen aan de werknemer.

Tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden

De werkgever moet bij tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden - dat wil zeggen wanneer de werknemer gedurende de periode van werkloosheid door een arbeidsovereenkomst verbonden blijft met zijn werkgever, maar zijn arbeidsprestaties tijdelijk vermindert of schorst - uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag vóór het normale aanvangsuur van het werk, een elektronische aangifte ASR-scenario 2 'aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden' indienen, en hiervan een print bezorgen aan de werknemer. 

Het ASR-scenario 2 is verplicht bij

  • tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek wegens economische oorzaken of ingevolge slecht weer (arbeiders);
  • tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis (arbeiders);
  • tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht, overmacht om medische redenen, collectieve sluiting wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust, staking of lockout, ontslag van een beschermde werknemer;
  • een regeling van schorsing wegens werkgebrek voor bedienden.

Bij tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek wegens economische oorzaken of ingevolge slecht weer moet de werkgever die niet tot de bouwsector behoort, een elektronisch validatieboek op de portaalsite van de sociale zekerheid invullen. Hij kan er ook voor opteren om een door de RVA gewaarmerkt papieren validatieboek in te vullen.

De werkgever moet op het einde van de maand een elektronische aangifte ASR-scenario 5 'Maandelijkse aangifte van uren van tijdelijke werkloosheid of van schorsing bedienden' indienen, en hiervan een print bezorgen aan de werknemer.

Deeltijdse tewerkstelling

Voor een werknemer die tewerkgesteld is in een deeltijdse arbeidsregeling, moet de werkgever op vraag van elke werknemer die erom verzoekt, bij de aanvang van de deeltijdse tewerkstelling en een elektronische aangifte ASR-scenario 3 'Aangifte aanvang deeltijdse arbeid' indienen en hiervan een print bezorgen aan de werknemer. Via deze aangifte wordt de sector werkloosheid de nodige gegevens bezorgd voor:

  • de onvrijwillig deeltijdse werknemer die in aanmerking komt voor het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten en eventueel voor een aanvulling op het deeltijdse loon (= inkomensgarantie-uitkering);
  • de vrijwillig deeltijdse werknemer die in aanmerking komt voor een aanvulling op het deeltijdse loon (= inkomensgarantie-uitkering).

De werkgever moet op het einde van de maand voor de werknemers die een inkomensgarantie-uitkering hebben aangevraagd, een elektronische aangifte ASR-scenario 6 'Maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van een inkomensgarantie-uitkering' indienen en hiervan een print bezorgen aan de werknemer.