Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

120 extra vrijwillige overuren - coronamaatregel

Het bijzondere machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020, verhoogt voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 het jaarlijks maximum van 100 vrijwillige overuren naar 220 vrijwillige overuren voor de ‘kritieke sectoren’. Dit wil zeggen dat in de loop van het 2de kwartaal 2020, 120 extra vrijwillige overuren kunnen gepresteerd worden, ongeacht of er reeds vrijwillige overuren van het contingent van 100 gebruikt werden. Meer informatie over vrijwillige overuren in het algemeen en deze extra 120 overuren, vindt u terug op de website van de FOD WASO.

Voor de sociale zekerheid worden deze 120 extra uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en moeten zij dus ook niet worden aangegeven in de DmfA of DmfAPPL (koninklijk besluit van 5 juni 2020 - BS van 24 juni 2020).

Onder  ‘kritieke sectoren’ wordt verstaan, de bedrijven en instellingen die behoren tot de ‘cruciale sectoren en de essentiële diensten’, zoals opgesomd in de bijlage van het ministerieel besluit van 23 maart 2020.