Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dimona en C3.2A kaarten voor de bouwsector - coronamaatregel

Momenteel is het verplicht om bij Dimona-aangiften voor de bouwsector C3.2A-kaartnummers (in het kader van tijdelijke werkloosheid) in te voeren voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Wanneer geen nummer wordt ingevoerd, wordt de aangifte Dimona geweigerd. Deze kaarten worden afgeleverd door het Fonds voor de Bouwsector (Constructiv) of door de RVA wanneer de werkgever geen niet-nominatieve kaarten meer ter beschikking heeft.

In het kader van de Coronacrisis is bij de RVA een tijdelijke vereenvoudigde procedure ingevoerd, waarbij het niet langer nodig is om deze kaarten af te leveren. Daarom zal de RSZ de controles in Dimona aanpassen zodat het invoeren van deze nummers niet langer verplicht is.

Het tijdelijk stopzetten van de controle op de aanwezigheid van het C3.2A-nummer wordt thans voorbereid voor de verschillende Dimona-kanalen :

  • Het kanaal Web en Batch : beschikbaar tegen maandag 6 april 2020.
  • Het kanaal Mobile en Multi : beschikbaar tegen woensdag 8 april 2020.