Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Praktische voorbeelden met betrekking tot het arbeidsstelsel, het aantal uren per week van de werknemer en de maatpersoon, het type arbeidsovereenkomst, de herorganisatie van de arbeidstijd en het statuut van de werknemer

In een bedrijf wordt normaal gewerkt in een vijfdagenweek (38 uur per week) waarbij elke dag een gelijk aantal uren gepresteerd wordt. (7.36u decimaal uitgedrukt als 7,60).

De uitgewerkte voorbeelden gelden eveneens voor uitzendkrachten die in die onderneming worden tewerkgesteld (vermits zij de arbeidsregeling volgen die van toepassing is bij de gebruiker). Het verschil in de aangifte tussen hen en de g ewone werknemers van het bedrijf is dat het uitzendkantoor voor hen steeds dagen én uren moet aangegeven.

De aanduidingen statuut en maatregelen tot herorganisatie van de arbeidstijd worden in de voorbeelden alleen opgenomen als zij in het besproken geval ingevuld moeten worden.

Voorbeelden van vaste tewerkstellingen

A. Een werknemer wordt er voltijds tewerkgesteld in overeenstemming met de g ebruikelijke tewerkstellingssituatie. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 38
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds

B. Een werknemer wordt er deeltijds tewerkgesteld op basis van 3 dagen/week aan 7.36u/dag. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 3
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 22,8 (7,60 x 3)
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

C. Een werknemer wordt er deeltijds tewerkgesteld op basis van 5 dagen/week aan 4u/dag. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 20 (4 x 5)
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

D. Een werknemer wordt er tewerkgesteld op basis van 3 dagen in week 1 en 2 dagen in week 2 (met een steeds weerkerende cyclus) aan 7.36u/dag. Wijze van a an gifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 2,5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 19 (7,6 x 2,5)
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

Voorbeelden van tewerkstellingen van korte duur

E. Een werknemer wordt er tewerkgesteld met een voltijdse arbeidsovereenkomst van korte duur, 2 dagen aan 7.36u/dag. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 38
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds

F. Een seizoenarbeider wordt er tewerkgesteld met een voltijdse arbeidsovereenkomst van korte duur, 2 dagen aan 7.36u/dag. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 38
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds
 • statuut: S ( --> er moeten uren worden aangegeven)

G. Een werknemer wordt er tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst van korte duur, 2 dagen waarvan 1 dag 4 uur en de andere dag 6 uur. Wijze van aangifte:

Ervan uitgaande dat indien hij langer in dienst zou blijven, hij zijn prestaties over vijf dagen zou uitvoeren:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 25 {[(4 + 6) : 2] x 5}
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

Ervan uitgaande dat indien hij langer in dienst zou blijven, hij zijn prestaties over vier dagen zou uitvoeren:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 4
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 20 {[(4 + 6) : 2] x 4}
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

Gbis. Een uitzendkracht wordt er tewerkgesteld met een (arbeidsrechterlijke) voltijdse arbeidsovereenkomst van korte duur, 2 dagen waarvan 1 dag 4 uur en de andere dag 6 uur. Wijze van aangifte:

Ervan uitgaande dat de maatpersoon 38 uur per week presteert in een 5-dagenregeling:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 25 {[(4 + 6) : 2] x 5}
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

Ervan uitgaande dat de maatpersoon 38 uur per week presteert in een 4 -dagenregeling:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 4
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 20 {[(4 + 6) : 2] x 4}
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds

H. Een werknemer wordt er tewerkgesteld (bv. als animator van een sportdag) met een voltijdse arbeidsovereenkomst van korte duur (4 uur). Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 38
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds
 • statuut: LP ( --> er moeten uren worden aangegeven)

Voorbeelden van werknemers die tijdskrediet nemen (loopbaanonderbreking)

I. Een voltijdse werknemer neemt gedurende een bepaalde periode voltijds tijdskrediet. Wijze van aangifte: er wordt een nieuwe tewerkstellingslijn gestart met volgende karakteristieken:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 0
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 0
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds
 • maatregelen tot herorganisatie v/d arbeidstijd: 3

J. Een voltijdse werknemer neemt gedurende een bepaalde periode deeltijds tijdskrediet (3 dagen werken en 2 dagen tijdskrediet per week). Wijze van aa ngifte: er wordt een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen met volgende ka rakteristieken:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 3
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 22,8 (7,60 x 3)
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds
 • maatregelen tot herorganisatie v/d arbeidstijd: 4

Voorbeeld van een onderneming waar voor deeltijdse werknemers een andere regeling geldt inzake arbeidsduurvermindering dan voor de voltijdse werknemers

K. In een onderneming werkt een voltijdse werknemer op jaarbasis 38 uren/week maar wordt 2 uur/week compensatierust toegekend, betaald op het ogenblik dat de dagen worden opgenomen. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 40
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 40
 • type arbeidsovereenkomst: voltijds

In deze onderneming wordt een werknemer halftijds tewerkgesteld, 5 dagen/week aan 3.48u/dag. Hij heeft een arbeidsduurvermindering op basis van niet betaalde compensatierust en een proportionele verhoging van het uurloon. Wijze van aangifte:

 • aantal dagen/week v/h arbeidsstelsel: 5
 • gemiddeld aantal uren/week v/d werknemer (Q): 19 (3,80 x 5)
 • gemiddeld aantal uren/week v/d maatpersoon (S): 38
 • type arbeidsovereenkomst: deeltijds