Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Sectordetail social/non profit

 

De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non profitsectoren (VIA) zijn periodieke en tripartite akkoorden tussen de sociale partners van de Vlaamse social/non profitsectoren en de Vlaamse Regering. Ze bevatten (inter)sectorale afspraken die betrekking hebben op diverse sociaal-economische thema’s (koopkracht, kwaliteit, …). 

In het kader van deze VIA-akkoorden is een afsprakenkader vastgelegd voor het verzamelen van loon- en tewerkstellingsgegevens via de DmfA. Hiervoor worden VIA-deelsectorcodes ingevoerd in de DmfA.

Vanaf 1 januari 2019 is voor een tewerkstelling in een deelsector die behoort tot de Vlaamse bevoegdheid inzake social/non profitactiviteiten, een aanduiding van de deelsector verplicht. Het betreft zowel werkgevers uit de openbare sector als uit de privésector.

De te vermelden code betreft de activiteit waaraan de werknemer in het betrokken kwartaal in hoofdzaak (= grootste aantal arbeidsuren) verbonden was. De tewerkstellingslijn moet dus niet opgesplitst worden in functie van dit gegeven.

De zone moet ingevuld worden voor de werknemers van de werkgevers van de social/non profitsectoren:

 • Privésector: 
  • (sub)PC 318.02, 319.01, 327.01, 329.01, 331.00.10 en 331.00.20 (alle werkgevers behoren tot de Vlaamse bevoegdheid)
  • (sub)PC 330.01.10, 330.01.20, 330.01.41 of 330.01.51 (er zijn aparte deelsectorcodes voor activiteiten die onder Vlaamse bevoegdheid vallen én voor activiteiten die behoren tot de bevoegdheden van andere federale/regionale overheden, die telkens door alle betrokken werkgevers moeten worden ingevuld per tewerkgestelde werknemer)
  • (sub)PC 330.04 of 337 én de tewerkstelling gebeurt binnen een deelsector vermeld in bijlage 46.  Enkel voor de twee vermelde deelsectoren (i.c. multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg en PAB/PVB-assistenten) moet de betreffende code gebruikt worden. In alle andere gevallen moet niets ingevuld worden
    
 • Openbare sector:
  • De zone moet ingevuld worden voor elke tewerkstelling die gebeurt binnen één van de deelsectoren opgenomen en beschreven in bijlage 46 van het glossarium. Werkgevers moeten geen specifieke code invullen voor de tewerkstelling van werknemers die buiten deze deelsectoren vallen.

De te gebruiken codes zijn opgenomen in de nieuwe gestructureerde bijlage 46.

Meer informatie over de VIA-deelsectorcodes kan bekomen worden

 • ofwel bij de Vlaamse overheidsdiensten die instaan voor de erkenning, vergunning en/of subsidiëring van de social/non profitsector; 
 • ofwel voor de
  • private werkgevers bij Verso via de webpagina www.verso-net.be of via het nummer 02 739 10 70 
  • lokale besturen bij VVSG via de webpagina www.vvsg.be of via het nummer 02 211 56 89.