Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine - gelegenheidswerknemers land- en tuinbouw

Vanaf 21 augustus 2020 kunnen gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw, ook al zijn ze slechts gebonden door mondelinge dagcontracten, gebruik maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine. Het gaat dus om de gelegenheidswerknemers tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC van de landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) of uitzendarbeid ((PC 322) voor zover dat de uitzendkracht bij een gebruiker in één van deze sectoren wordt tewerkgesteld.

Het gaat om werknemers waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens overmacht, omdat zij positief getest zijn op het COVID-19 virus zonder arbeidsongeschikt te zijn, maar als gevolg daarvan in verplichte quarantaine moeten en niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen.

Voor deze gelegenheidswerknemers moet een 'dag'Dimona type 'QUA' gebeuren, zonder IN- en OUT-uur door de werkgever die hem zou tewerkstellen. Deze moet eveneens een DmfA indienen onder werknemerskengetal 010 of 022, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine met de indicatieve prestatiecode 70 moet worden aangegeven. De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine tellen mee voor de respectievelijke contingenten, die echter tot het einde van het jaar verdubbeld zijn. Green@work zal eveneens aangepast worden.

De uitrol van dit nieuwe type Dimona is voorzien voor vrijdag 28 augustus 2020. Het is mogelijk desgevallend de aangifte retroactief uit te voeren vanaf het begin van de maatregel (21 augustus 2020), zonder laattijdigheid. Men kan ook gebruik maken van het kanaal 'multidimona'.