Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Uitstel van betaling - precisering - coronamaatregel

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 goedgekeurd (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020. Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

Het daarop aansluitende koninklijk besluit nr. 30 (BS van 15 juni 2020) wijzigt retroactief dit koninklijk besluit nr. 17 en gaat verder in op een aantal bepalingen.

 

Volgende modaliteiten zijn van toepassing wat betreft het uitstel:

 • 31 juli 2020 is de uiterste termijn voor een aanvraag tot uitstel van betaling met een verklaring op eer
 • 15 december is de uiterste termijn van betaling van de verschuldigde bedragen waarvoor een uitstel werd verkregen
 • de forfaitaire vergoedingen voor laattijdige betaling van de voorschotten met betrekking tot het 1ste en 2de kwartaal zullen niet als dusdanig toegepast worden
 • het uitstel van betaling heeft betrekking op de bedragen die vervallen vanaf 20 maart 2020 tot 15 december 2020, met uitzondering van
  • door de RSZ ambtshalve vastgestelde bijdragen met betrekking tot het 2de kwartaal 2020 wanneer geen, een onvolledige of onjuiste aangifte ingediend werd
  • de voorschotten voor het 3de en 4de kwartaal 2020 en het saldo van het 3de kwartaal 2020
 • het uitstel van betaling heeft geen betrekking op de reeds door de RSZ geïnde bedragen op het moment van indiening van de verklaring op eer
 • de werkgever die een uitstel van betaling heeft bekomen maar de bedragen niet uiterlijk op 15 december 2020 stort,
  • is een bijdrageopslag verschuldigd van 10 % van het verschuldigde bedrag
  • en een verwijlinterest van 7 % / jaar te rekenen vanaf 16 december 2020 tot op de dag van betaling van het saldo.

 

De werkgevers die niet in aanmerking komen voor een uitstel van betaling kunnen nog steeds aan de RSZ om een minnelijk afbetalingsplan verzoeken zonder sancties. Dit staat los van de einddatum van 31 juli 2020 voor de aanvraag van een uitstel van betaling met een verklaring op eer.