Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Kruispuntbank van ondernemingen (kbo) - uniek ondernemingsnummer en identificatienummer van de vestigingseenheid

Omdat de vestigingseenheid (VE) een onlosmakelijk belang heeft in de toe te passen bijdrageverminderingsregels in het kader van de regionalisering van bepaalde bevoegdheden en omdat de bijdrageverminderingen toegepast worden per tewerkstellingslijn, is het noodzakelijk om het correcte nummer van de VE mee te geven per tewerkstellingslijn. Dit maakt het noodzakelijk dat werkgevers erop moeten toezien dat de VE correct geïndentificeerd zijn.