Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gevolgen van het toekennen van maaltijdcheques voor afwezigheidsdagen

In het kader van de coronacrisis zitten een heel aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, andere zijn met loonbehoud vrijgesteld van prestaties. Veel van deze werknemers hebben recht op maaltijdcheques. In de huidige stand van de wetgeving zijn maaltijdcheques echter alleen vrijgesteld van bijdragen als ze toegekend worden voor dagen waarop er effectieve arbeidsprestaties worden geleverd.

Als er dus maaltijdcheques toegekend worden voor de dagen tijdelijke werkloosheid, of voor dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van prestaties, zijn er bijdragen verschuldigd op het werkgeversaandeel van die cheques. Dit wil ook zeggen dat werknemers die effectief prestaties leveren via telewerk wel het recht behouden op hun maaltijdcheques vrij van RSZ, want het gaat immers om effectieve prestaties.

Zoals reeds vermeld in de tussentijdse mededeling over de aanvullingen bij de RVA-uitkering voor tijdelijk werkloosheid, mag bij het aanvullen van de RVA-uitkering ook geen rekening gehouden worden met de maaltijdcheques.